Lidt af hvert om dødsattester

Hvad kan man se på en dødsattest? Først og fremmest dødsårsagen, men ofte også mange andre detaljer: Alder, bopæl, dødssted. Ved selvmord og ulykker er der ofte rigtig meget tekst om hændelsen.

Hvis du får afslag på at låne kasserne med de originale dødsattester og besked om, at du skal bestille mikrofilmsversionen, kan du svare Rigsarkivet, at vi ikke kan bruge mikrofilmskopierne, da dødsårsagen på disse ofte er blændet med en sort bjælke hen over dødsårsagen. Iflg. aftale med Allan Vestergaard har vi lov at låne attesterne i papirversionen.

Hvem har udstedt attesterne? På landet er attesterne ofte udstedt af ligsynsmænd, som er to ‘gode og oplyste mænd’, som skal afkrydse nogle tegn på, at virkelig død er til stede – denne praksis ses helt op til 1936. I byerne var det lægen, der udstedte dødsattester. De blev indsamlet af præsterne og sendt til distriktslægen. Fra 1920 havnede de fleste attester hos Sundhedsstyrelsen.

Hvad er medicolegale dødsattester? Det er dødsattester, som handler om selvmord og ulykker. Læs også bagsiden af disse attester, dér findes ofte en uddybning om dødsfaldet. Du finder bagsiden ved at bladre en side frem.