Dødsattester

Fra Fyn

Indeks over dødsattester Fyn 1857-1879
Indeks over dødsattester Fyn-1880-1884
Indeks over dødsattester Fyn 1885-1889
Indeks over dødsattester Fyn 1890-1894
Indeks over dødsattester Fyn 1895-1899
Indeks over dødsattester Fyn 1900-1904
Indeks over dødsattester Fyn 1905-1909
Indeks over dødsattester Fyn 1910-1914
Indeks over dødsattester Fyn 1915-1919
Indeks over dødsattester Fyn 1920-1924
Indeks over dødsattester Fyn 1925-1929
Indeks over dødsattester Fyn 1930-1934
Indeks over dødsattester Fyn 1935-1939
Indeks over dødsattester Fyn 1940-1943

Fra resten af Danmark

Dødsattester fra Danmark (udenfor Fyn)