Dødsattester i Danmark frem til 1940

Dødsattester fra resten af landet

Her finder du en oversigt over, hvilke attester, der er bevaret - og lidt om hvordan du finder attesterne. DIS-Odense har affotograferet alle fynske attester til og med 1941 og alle attester fra hele landet for året 1940. Frivillige på Rigsarkivet i Københan er i april 2017 gået i gang med at affotografere sjællandske dødsattester. Resten af attesterne skal bestilles i papir via Rigsarkivets søgesystem Daisy. I denne artikel forklares hvad der findes, og hvordan du bestiller attesterne til den læsesal, der ligger nærmest på din bopæl.

1803-1819
Kun meget få dødsattester for denne periode er bevaret, nemlig

Fjelstrup 
Frederiksberg
Vordingborg-Kastrup

Attesterne er ikke affotograferede, men kan ses på Rigsarkivets læsesale. Bestil via Daisy: Søgeord i linje 1 'dødsattest' og indsæt årstallet i begge felter under 'Periode'.

Derudover findes der medicinalberetninger fra en del områder. De kan også indeholde oplysninger om dødsfald. Søg i Daisy, søgeord i linje 1 'medicinalindberetninger' og det årstal du søger.

1820-erne
Bevarede dødsattester for perioden findes kun for 

Fjeldstrup
Vordingborg-Kastrup

Attesterne er ikke affotograferede, men kan ses på Rigsarkivets læsesale. Bestil via Daisy: Søgeord i linje 2: Sognets navn, søgeord linje 3 'dødsattest' og indsæt årstallet i begge felter under 'Periode'.

Derudover findes der medicinalberetninger fra en del områder. De kan også indeholde oplysninger om dødsfald. Søg i Daisy, søgeord i linje 1 'medicinalindberetninger' og det årstal du søger.

Fra 1829 blev det påbudt at skrive dødsattester i København, men intet er bevaret. Det er muligt, at der findes kopier/genparter i myndighedernes ligsynsprotokoller, kopibøger eller journalsager. Find det i Daisy.

1830-erne
Bevarede dødsattester for perioden findes kun for 

Fjelstrup
Tølløse-Aagerup
Vordingborg-Kastrup
Udenlandske statsborgere

Attesterne er ikke affotograferede, men kan ses på Rigsarkivets læsesale. Bestil via Daisy: Søgeord i linje 2: Sognets navn, søgeord linje 3 'dødsattest' og indsæt årstallet i begge felter under 'Periode'.

Derudover findes der medicinalberetninger fra en del områder. De kan også indeholde oplysninger om dødsfald. Søg i Daisy, søgeord i linje 1 'medicinalindberetninger' og det årstal du søger.

Fra 1829 blev det påbudt at skrive dødsattester i København og fra 1832 i resten af landet, men kun meget få er bevaret jfr. ovenfor. Det er muligt, at der findes kopier/genparter i myndighedernes ligsynsprotokoller, kopibøger eller journalsager. Find det i Daisy.

1840-erne
Bevarede dødsattester for perioden findes for 

Fjelstrup
Horsens
Hørup
København
Skanderborg
Tølløse-Aagerup
Vordingborg-Kastrup
Vejle
Udenlandske statsborgere

Attesterne er ikke affotograferede, men kan ses på Rigsarkivets læsesale. Bestil via Daisy: Søgeord i linje 3 'dødsattest' og indsæt årstallet i begge felter under 'Periode'.

Derudover findes der medicinalberetninger fra en del områder. De kan også indeholde oplysninger om dødsfald. Søg i Daisy, søgeord i linje 1 'medicinalindberetninger' og det årstal du søger.

Fra 1829 blev det påbudt at skrive dødsattester i København og fra 1832 i resten af landet, men der er ikke bevaret ret meget fra 1840-erne jfr. ovenfor. Det er muligt, at der findes kopier/genparter i myndighedernes ligsynsprotokoller, kopibøger eller journalsager. Find det i Daisy.

Fra 1850-erne til 1941
Nu bliver det sjovere - selvom ikke alle attester er bevaret endnu. Kun de fynske attester er ved at blive digitaliseret, men resten af landet kan ses på Rigsarkivets læsesale. Bestil via Daisy: Søgeord i linje 3 'dødsattest' og indsæt årstallet i begge felter under 'Periode'. Så finder du attesterne. Nogle er arkiveret under Sundhedsstyrelsen og andre er gemt under lægedistrikter eller lægekredse og kan fysisk befinde sig på de 'lokale' Rigsarkiv, men alle kan bestilles til den læsesal, der ligger nærmest din bopæl.

1940
Alle attester fra hele landet er affotograferet og dem finder du link til i menuen til venstre.