Dødsattester i Danmark frem til 1940

330 kasser er sorteret

Den 10. marts 2016 blev vi færdige med at sortere kasserne med de fynske dødsattester. 9 personer har på skift arbejdet på Rigsarkivet om mandagen i et par måneder. Vi har brugt ca. 300 timer på sorteringen, og det har været smadderhyggeligt! 

Nu ligger alle attester i dødsdatoorden - mange havde rodet i kasserne tidligere, og det duer jo ikke. Billederne skal helst komme i datoorden på Daisy.